Ελληνικό Σχολείο Λουμπουμπάσι
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό Εκπαιδευτικοί του εξωτερικού

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

Ψαρομμάτης Γεώργιος Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας

τηλ. 00243 848157337

 

Τσάβαλος Νικόλαος Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου

τηλ. 00243 815052100

 

Χατζηστρατή Μαρία Μέλος της Επιτροπής Παιδείας

τηλ. 00243 997022250

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ & ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Av. LUMUMBA No 3000

Ελληνική

κοινότητα